અબ મોહે ક્યુ || Ab Mohe Kyu Lyrics || Bhajan Lyrics

0
280
અબ મોહે ક્યુ તરસાવૌ,

તુમરે કારણ સબ સુખ છોડ્યા,
અબ  મોહે  ક્યુ તરસાવૌ, હૌ,

વિરહ વ્યથા લાગી ઉર અંતર,
સૌ  તુમ આગ  બુજાવૌ, હૌ,

અબ છોડત નહિ બનહી પ્રભુજી,
હંસકર  તુરત  બુલાવૌ, હૌ,

મીરા દાસી  જનમ  જનમકી।
અંગ સે અંગ  લગાવૌ, હૌ,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here