જ્યાં લગી આત્મ તત્વ | Jya Lagi Aatm Tatva Lyrics

0
554
જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચિન્ત્યો નહિ,
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી,
મનુષ્ય-દેહ તારો એમ એળે ગયો
માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ જૂઠી ,
શુ થયું સ્નાન, સન્ધ્યા ને પૂજા થકી,
શું થયું ઘેર  રહી  દાન દીધે
શું થયું જટા ભસ્મ લેપન કર્યે,
શું થયું વાળ લુંચન કીધે ,
શુ થયું તપ ને તીરથ કીધા થકી,
શુ થયું  માળા ગ્રહી નામ લીધે
શુ થયું  તિલક ને તુલસી ધાર્યા થકી
શુ થયું ગંગા જળ પાન કીધે ,
શુ થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વધે,
શુ થયું રાગ ને રંગ માણ્યે,
શુ થયું ખટ દર્શન ભેદ સેવ્યા થકી,
શુ થયું વરણ ના ભેદ આણ્યે,
એ છે પ્રપંચ સહુ પેટ ભરવા તણા,
જ્યાં લગી પરમ પરબ્રહ્મ ન જોયો,
ભણે નરસૈંયો કે તત્વદર્શન વિના,
રત્ન-ચિંતામણી જન્મ ખોયો,
Jya Lagi Atam Tatva Lyrics 

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here