મોહન લાગત પ્યારા || Mohan Lagat Pyara Lyrics || Bhajan Lyrics

0
282
મોહન લાગત પ્યારા રાણાજી મોહન લાગત પ્યારા,

જિનકી કલા સે હાલત ચાલત બોલત પ્રાણ આધારા,
નેન કી કલા મેં સબ જુગ ભુલ્યો યે હી પુરુષ હર ન્યારા,..રાણાજી,

તુમભી જુઠે હમભી જુઠે જુઠા હૈ સબ સંસારા,
સ્ત્રી  પુરુષ  કે સંબધ  જુઠે તો ફૂટ્યા  હૈયા  તુમારા ,..રાણાજી,

તુમ હી કહો અર્ધાંગા હમારી હમકો લગાયો કારા,
કોટી બ્રહ્માંડ મેં વ્યાપી રહ્યો હૈ સો નિજ વર હમારા,..રાણાજી,

પીળું પીતાંબર મોતિન કી માળા લેઇ અગન મેં જલાયા,
છાપ  તિલક  તુલસી કી  માલા  સાધુ સંગ  નીસ્તારા ,..રાણાજી,

મીરાબાઈ કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર શરણ બિરદ સંભારા,
હરિ ભજન બીના જેદીન ખોયે ધિક મનુષા જનમારા ,..રાણાજી,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here