એવા રે અમો એવા | Ava Re Amo Ava Lyrics | Narshih Maheta Bhajan Lyrics

0
465
એવા રે અમો એવા રે એવા
તમે કહો છો વળી તેવા રે
ભક્તિ કરતા જો ભ્રષ્ટ કહેશો
તો કરીશું દામોદર ની સેવા રે,
જેનું મન જે સાથે બાંધ્યું
પહેલું હતું ઘર-રાતુ રે
હવે થયું હવે થયું છે હરિરસ-માતુ
ઘેર ઘેર હીંડે ગાતું રે,
કર્મ-ધર્મની વાત છે જેટલી
તે મુજને નવ ભાવે રે
સઘળા પદારથ જે થકી પામ્યો
તે મારા પ્રભુજીની તોલે ના વે રે,
સઘળા સંસાર માં એક હું ભુંડો
 ભુંડાથી વળી ભુંડો રે
તમારે મન માને તે કહેજો
નેહ લાગ્યો છે મને ઊંડો રે,
હળવા કરમનો હું નરસૈયો
મુજને તો વૈષ્ણવ વ્હાલા રે
હરિજનથી જે અંતર ગણશે
તેના ફોગટ ફેરા ઠાલા રે,

Ava Re Amo Ava Lyrics

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here