હું તો પરણી પ્રીતમની સંગાથ | Hu To Parni Pritam Ni Sangath Lyrics

0
325
હું તો પરણી પ્રીતમની સંગાથ વ્હાલમજી,
બીજાના મીંઢળ નહિ રે બાંધું…હું તો પરણી,
ચાર ચાર જુગની ચોરીઓ ચીતરાવી રે,
હું તો મંગળ વરતી બે ને ચાર…હું તો પરણી,
રાજસી  ભોજન જમવા  નથી  રે,
અમે પ્રેમના ટુકડા માંગી ખાશું રે…હું તો પરણી,
મોતીની  માળા કામ  ન  આવે રે,
અમે તુલસીની માળા પહેરી રહેશું રે…હું તો પરણી,
હીર તણા ચીર  કામ ન આવે  રે,
અમે ભાગવા પહેરીને ફરશું રે…હું તો પરણી,
બાઈમીરા કહેપ્રભુ ગિરધર નાગર વ્હાલા,
હૂ તો પ્રભુને ભજીને થઈ છું ન્યાલ રે…હું તો પરણી,
Hu To Parni Pritam Sangath Bhajan
Mirabai Bhajan Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here