જગત મેં સ્વારથ કા વ્યવહાર | Jagat Me Swarath Ka Vyavhar Lyrics

0
333
જગત મેં સ્વારથ કા વ્યવહાર
બિન સ્વારથ કોઈ બાત ના પૂછે
દેખા ખુબ વિચાર ,
પુત કમાઈ કર ધન લાવે , માતા કરે પ્યાર ,
પિતા કહે યહ પુત સપુતા , અકલ મંદ હોંશિયાર ,
નારી સુંદર વસ્ત્ર ભૂષણ , માંગત વારંવાર ,
જો લાકર ઘરમે નહિ , દેવે મુખડા લેત બીગાર ,
પુત્ર ભયે નારી કે બસમે , નિત્ય કરે તકરાર ,
આપો અપના ભાગ બટાકર , હોવે ન્યારો ન્યાર ,
જિનકો જાનત મિત પીયારે , સબ મતલબ કે યાર ,
બ્રહ્માનંદ છોડકર મમતા સુમરો સર્જનહાર ,
Jagat Me Swarath Ka Vyavhar Lyrics
Prachin Gujarati Bhajan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here