મોરી નીંદ ગઈ મોહે ચેન નહી | Mori Nind Gayi Mohe Chain Nahi Lyrics

0
39
મોરી નીંદ ગઈ મોહે ચેન નહી
ગયે શ્યામ તો કુબજા પાસ રે,
દર્શ બિના ભઈ બાવરીયા.
કુબ્જાને કુચ્છ કામણ કીના,
શ્યામ કો બસ કર લીના,
બિરહા અગન ફુંકત હે સીના,
કિસ બિધ હોગા જીના,
કોઈ જાય કહો પિયુ પાસ રહો,
મોરે મન કી પુરો આશ રે,
ઘર આવો મેરે સાંવરીયા.
ઘર કી પ્રીત પસંદ નહી આઈ,
કીની પ્રિત પરાઈ,
ગોરી રાધા કો બિસરાઈ,
કાલી કુબજા ભાઈ,
સખી રી કાલી કુબજા ભાઈ,
ઓ નટવર નાગર આનંદ સાગર,
મેં હું ચરન કી દાસ રે,
આવો બજાવો બાંસુરીયા.
“દાસ સતાર” કહે દર્શ દિખાવો,
શ્યામ સુંદર ઘર આવો,
સુને પડે હે ગોપ ગોપિયાં,
નાથ દયા કુચ્છ લાવો,
આવો નાથ દયા કુચ્છ લાવો,
ગોકુળ સુના મધુબન સુના,
સુના હે યમુના ઘાટ રે,
સુની ફિરત હય ગાવરિયા.
Mori Nind Gayi Mohe Chain Nahi Lyrics
Das Satar Bhajan Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here