મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા | Muj Dwarethi O Pankhida Lyrics

3
1570
મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા , હસતા મુખડે જાજો રે
વિદાય ટાણે ઓ પંખીડા , ગીત મધુરા ગાજો રે
પંખી મેળાની આ છે વાતું , આજે વિખારવાની વેળા રે
કોણ જયારે ક્યારે પાછા , મળશું સાથ સંગાથે રે
કાળ તણી આ વિદાય સમજી , ગીત મધુરા ગાજો રે
તમ જવાથી સુના મેદાન , ઉપવન ગાજી ઉઠયા રે
યાદ તમારી અમને રે આવશે , અંતર અમારા સુના રે
હૈયા કેરી ડાળે ડાળે , સુંદર ફૂલડાં ખીલ્યા રે
સબસે ઉંચી પ્રેમ સગાઇ , વાણી થંભી જાજો રે
અજ્ઞાનીઓ આ ક્યાંથી સમજે , મસ્તી રુદન આ વેળાની
મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા , હસતા મુખડે જાજો રે
વિદાય ટાણે ઓ પંખીડા , ગીત મધુરા ગાજો રે
Muj Dware Thi O Pankhida Lyrics
Best Gujarati Dhun Lyrics

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here