રામ બીના સુખ સ્વપને નાહી | Ram Bina Sukh Swapane Nahi Lyrics

0
519
રામ બીના સુખ સ્વપને નાહી , કયો ભૂલે ફિર પ્રાણી ,
ધન યૌવન બાદલ કી છાયા , દેખ દેખ કયો લલચાયા ,
માટી મેં મીલ જાવે કાયા , રહે ના એક નિશાની રે ,
ઉપદેશ દેવે સંત સુજાતા , થકે પુકારી વેદ પુરાના ,
કીરતાર તુજકો દિયા દો દાના , કાના અજહુ રહે અજ્ઞાની ,
મૈથુન આહાર મેં મગન મતિ મંદા , આરસાર સમજે ન અંશા ,
આપકી ભૂલશે આપ હી બંધા , પડે ચોરાસી ખાની રે ,
થાર્યો કહે છોડ્ દે આશા , જુઠા હૈ સબ ભોગ વિલાશા ,
દો દિન કા દેખ તમાશા , આખર હૈ સબ જ્ઞાની રે ,
Ram Bina Sukh Swapne Nahi Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here