Tag: Okho To Duniya Thi Nokho Kevay

ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય | Okho To Duniyathi Nokho Kevay Lyrics

0
ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય મીઠુંડી ધરતીના મીઠા ભગવાન દરિયાના ફળિયામાં દીઠા ભગવાન , ચરણો પખાળે જ્યાં સાગર...
error: Content is protected !!