પ્રાણ થકી મને || Pran Thaki Mane Lyrics || Bhajan Lyrics

0
2038
પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વ્હાલા
હરનિશ  એને ધ્યાવું  રે,
તપ તીરથ વૈકુંઠ, સુખ મેલી,
મારા વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાવું રે,…પ્રાણ થકી 

અંબરીશ (રાજા) મુજને અતિ ઘણો વ્હાલો,
દુર્વાસાએ  માનભંગ  કીધો રે,
મેં મારુ અભિમાન ત્યજી ને,
દશ વાર  અવતાર લીધો રે …પ્રાણ થકી 

ગજને માટે હું ગરુડે ચડી પળિયો,
મારા સેવક ની સુધ  લેવા રે,
ઉચ નીચ  હું કાઈ નવ જાણું,
મને  ભજે  તે મુજ  જેવારે  …પ્રાણ થકી 

લક્ષ્મીજી  અર્ધાગના  મારી,
તે મારા  સંતની  દાસી  રે ,
અડસઠ તીરથ મારા સંત ને ચરણે,
કોટી ગંગા,કોટી કાશી રે,  …પ્રાણ થકી

સંતચાલે ત્યાં હું આગળ ચાલુ,
સંત સૂએ તો હું જાગું  રે,
જેમારા સંતની  નિંદા  કરે,
તેને કુળ સહિત હું ભાગું રે…પ્રાણ થકી

મારારે બાંધ્યા વૈષ્ણવ છોડાવે,
વૈષ્ણવે બાંધ્યા નવ  છૂટે  રે,
એક વાર વૈષ્ણવ મુજને બાંધે,
તે  બંધન નવ તૂટે   રે, …પ્રાણ થકી

બેઠો ગાવે  ત્યાં હું ઉભો સાંભળું,
ઉભા ગાવે  ત્યાં હું  નાચું રે,
વૈષ્ણવ જનથી ક્ષણ નહિ અળગો,
ભણે નરસૈંયો ચાચુ રે,…પ્રાણ થકી

=નરસિંહ મહેતા,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here