ધૂપને રે ધુમાડે વેલા આવજો | Eva Dhup Ne Re Dhumade Vela Aavjo Lyrics

0
હે એવા આરતીને ટાણે રે વેલા આવજો, હે આવજો આવજો અજમલનાં કુંવર રે રણુજાનાં રાજા, ધૂપને રે ધુમાડે વેલા આવજો, હે એવા માતા મીનળ'દે કાગળ મોકલે, હે સગુણાબેની જુએ તમારી વાટ રે રણુજાનાં...
Somnath Aarti Lyrics

સોમનાથ મહાદેવ આરતી | Somnath Mahadev Aarti Lyrics

0
સોમનાથ મહાદેવ ભોળિયા , કરું તમારી સેવ જટામાં વસે માત ગંગેવ , પતિત ને પાવન કરતી પાર્વતી ના પતિ , ટોડલે રમે ગણનો પતિ જાપ નિજ જપે જતી ને સતી , આરતી રોજ ઉતરતી હર...
Chandramoli Chandrashekhar lyrics

ચન્દ્ર્મૌલિ ચન્દ્ર શેખર | Chandramauli Chandrashekhar Lyrics | Shiv Stuti | Bhajanbook

0
ચન્દ્ર્મૌલિ ચન્દ્ર શેખર હે ત્રિપુરારી .. કરોને કૃપા હવે ..કલ્યાણકારી.. હો શિવજી હો કંઠે ધરી છે તે સર્પોની માળા .. બાજે ડમરૂ તવ તાંડવે નિરાળા.. હો શંખ ખપ્પર વ્યાઘંબર વાળા .. ત્રિશુલ તુંબી ..ત્રિલોચન વાળા .. શોભા...

जय आध्या शक्ति माँ जय आध्या शक्ति | Jay Adhya Shakti Lyrics | Adhya...

0
Jay Adhya Shakti Aarti Lyrics जय आद्य शक्ति माँ जय आद्य शक्ति अखंड  ब्रहमाण्ड दिपाव्या (2) पड़वे प्रगटया माँ , ॐ जयो जयो माँ जगदम्बे द्वितीया मे स्वरूप शिवशक्ति जाणू माँ शिवशक्ति जाणू , ब्रह्मा गणपती गाये...
Shiv Aarti Lyrics | Om Jay Shiv Omkara

शिव आरती | ॐ जय शिव ओमकारा | Shiv Aarti Lyrics | Om...

0
जय शिव ओमकारा ॐ जय शिव ओमकारा | ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्द्धांगी धारा || ॐ जय शिव ।।।  एकानन चतुरानन पंचानन राजे | हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे || ॐ जय शिव |||  दो भुज चार...

माँ आध्य शक्ति आरती | Adhya Shakti Aarti Lyrics In Hindi

0
 जय आध्या शक्ति माँ जय आध्या शक्ति अखंड  ब्रहमाण्ड दिपाव्या (2) पड़वे प्रगटया माँ ,ॐ  जयो  जयो  माँ  जगदम्बे || द्वितीया  बेव स्वरूप  शिवशक्ति जाणू माँ शिवशक्ति जाणू (2) ,ब्रह्मा  गणपती  गाये (2) हर गाये हर माँ , ॐ ...
error: Content is protected !!