કળજુગમાં જતિ સતી | Kaliyug Ma Jati Sati Bhajan Lyrics | Agamvani Bhajan Lyrics

0
કળજુગમાં જતિ સતી કળજુગમાં જતિ સતી સંતાશે ને કરશે એકાંતમાં વાસ રે, કુડા ને કપટી ગુરુ ને ચેલા પરસ્પર નહીં વિશ્વાસ રે … કળજુગમાં ગુણી ગુરુ ને ચતુર ચેલો પણ બેયમાં ચાલશે તાણાવાણ રે, ગુરુના અવગુણ ગોતવા માંડશે...

એવી કળિયુગની છે એંધાણી | Avi Kaliyug Ni Andhani | Agamvani

0
એવી કળિયુગની છે એંધાણી રે આ કળિયુગની એંધાણી રે એ ન જોઈ હોય તો જોઈ લ્યો ભાઈઓ એવી કળયુગની એંધાણી ..વરસો વરસ દુકાળ પડે અને વળી સાધુ કરશે સૂરાપાન , આ બ્રાહ્મણ માટી ભરખશે , અને ગાયત્રી...

સહદેવ જોશી ની આગમવાણી | Sahdev Joshi Ni Agamvani | Bhavishyavani

0
કહે સહદેવ અમે નહિ રહીયે પાંડવો એસા કલિયુગ આયેગા , જે ઠેકાણે મારા હંસલા બેઠતા બગલા આસન વાળેગા , સતીનારી ની લજ્જા લોપાસે ગુણીકા ઘૂંઘટ તાંણેગી , સોનાની થાળી માં બ્રાહ્મણ જમતા એ તો દીધા દાન નો લેતા...

ऐसा कलियुग आयेगा | Esa Kalyug Aayega Lyrics

0
कहे सहदेव जोशी हम नही रहेंगे पांडवो ऐसा कलियुग आयेगा , जो जगा मेरा हंस बिराजता वहा बग आसान लगायेगा , सति नारी की लज्जा लुपेगी गुणिका घूंघट तानेगी …कहे सहदेव सोने की थाली में ब्राह्मण खाते वो तो...

देवायत पंडित दा’डा दाखवे | Devayat Pandit Bhavishyvani Bhajan

0
देवायत पंडित दा'डा दाखवे ,सुन लो देवलदे सतिनार , हमारे गुरु ने आगम कहा ,जुठडा नहीं लगार , लिखा कहा सोइ दिन आएगा , ऐसे आगम के ऐंधान , पहले पहले पवन फुकेगा ,...
Agamvani Bhajan lyrics

દેવાયત પંડિત આગમ વાણી | Devayat Pandit Agam Vani | Bhavisya Vani

0
દેવાયત પંડિત દાડા દાખવે ,સુણી લ્યો દેવળદે સતીનાર , આપણા ગુરુ એ આગમ ભાખિયા ,જુઠડાં નહિ રે લગાર , લખ્યા રે ભાખ્યા રે સોઈ દિન આવશે ,… પહેલા પહેલા પવન ફરુકશે ,નદીએ નહીં હોઈ નીર...

દેવાયત પંડિત દાડા દાખવ્યા || Devayat Pandit Dada Dakhlya Lyrics || Bhajan Lyrics

0
દેવાયત પંડિત દાડા દાખવ્યા,સુણલે   દેવલદે   નાર,વણમે નિયરે જૂઠ લગાર,મારા ગુરુજીયે આગમ દાડા ભાખિયા,લખિયા ભાખિયા ઓહી દિન આવશી,નીર  ટાંકલા  તોલાહી,ઘઉં ઘેઘારા ધણમાં વકહી,ન્યતાપરન્યાતી નાતરાં હોશી,કુંવારી કન્યા બાળ હલરાવી,અસલ જાત ચૂડલા નવરાશી,.દાડા દાખવ્યા,પડીકે ...

પાતાળમાંથી જેદી શેષનાગ || Patalmathi Jedi Sheshnag Lyrics || Bhajan Lyrics

0
પાતાળમાંથી જે દી શેષનાગ ચડશે,બાવન કરોડ દળ યોધ્ધા રે,કાળાઘોડા જેને કાળી ટોપીઓ,કળા નિશાન ફરુકશે,..પાતાળમાંથી,હે જી દક્ષિણ દિશામાંથી હનુમાન જે દી ચડશે,અઢાર કરોડ દળ યોધ્ધા રેલીલા ઘોડા લીલી હશે ટોપીયું,લીલા નિશાન ફરુકશે,..પાતાળમાંથી,હે...

પૂર્વ પશ્ચિમ શંભુ || Purv Pachvim Shambhu Lyrics || Bhajan Lyrics

0
 પૂર્વ પશ્ચિમ શંભુ ચડશે,એંસી હજાર લાખ જોધાર   હો જી.ભગવા છે ઘોડા ને ભગવી છે ટોપી,ભગવા  નિશાન  ફરકશે   હો જી.ઉત્તર ખંડથી હનુમો  ચડશે,એંસી હજાર લાખ ઘોડા રે હો જી.રાતા ઘોડા ને રાતી...

શ્રી ઓહમ પ્રેમપાઠ || Shree Ohm PremPath Lyrics || Bhajan Lyrics

0
શ્રી ઓહમ પ્રેમપાઠ ધરતી કંઈ બોલીયેતેત્રીશ  કરોડ   કંઈ   બોલીયે ,ઓહંગ  સોહંગ  સ્વામીઅજપાજાપ કંઈ બોલીયે,અખંડ  તો  વેદ  કંઈ  બોલીયે,કાયમ તો  દેશ  કંઈ   બોલીયે,ઘોડો  તો  નીકળંગ  કંઈ  બોલીયેગતકો  પ્રણામ  કંઈ  બોલીયે,.પ્રેમના  બંધણા  પાંચ...
error: Content is protected !!