સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયા | Sab Tirath Kar Aayi Tumbadiya Lyrics

0
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં સબ તીરથ કર આઈ ગંગા નાઈ ગોમતિ નાઈ અડસઠ તીરથ ધાઈ નિત નિત ઉઠ મંદિરમેં આઈ તો ભી ન ગઈ કડવાઇ તુંબડીયાં સબ તીરથ કર આઈ, સત્ ગુરુ સંકટે નજર ચડી જબ અપને પાસ...

શાને કરે છે વિલાપ | Shane Kare Chhe Vilap Kaya Rani Lyrics

0
શાને કરે છે વિલાપ કાયારાણી શાને કરે છે વિલાપ રે તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી , તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી કાયારાણી રે એમ જીવરાજા કહે છે જી … ઘણા દિવસ નો ઘરવાસ આપણે ઘણા...

ભજન એક સત્યનામનું કરીએ | Bhajan Ek Satyanam Nu Kariye Lyrics

0
ભજન એક સત્યનામનું કરીએ રે ભજન એક સત્યનામનું કરીએ રે ભાવેથી ભવસાગર તરીએ રે (૨) ભજન એક સત્યનામનું કરીએ રે… સંસાર સુખ વાદળાની છાંયા રે એમાં તને શેની લાગી માયા રે તારી અમર નથી કાયા રે (૨) ભજન...

પ્રીતમ વરની ચૂંદડી રે | Pritam Var Ni Chundadi Lyrics

0
પ્રીતમ વરની ચૂંદડી રે‚ મહાસંતો વોરવાને મળિયા રે  જે રે ઓઢે તે અમ્મર રે’વે‚ અકળ કળામાં જઈ ભળિયા રે… પ્રીતમ વરની ચૂંદડી રે.. ધરમ ને ઘોળી લઇ ને , હરી નામ જોતરીયા રે  ધીરજની ધરતી ખેડીયુ...
aavelo mankho sudharo lyrics

આવેલો મનખો સુધારો | Aavelo Mankho Sudharo Lyrics

0
આવેલો મનખો સુધારો, ગુરુજી મારા આવેલો મનખો સુધારો આવેલો મનખો સુધારો, ગુરુજી મારા આવેલો મનખો સુધારો , લખ ચોરાશીમાં બહુ ભટક્યા, ઘડી ઘડી પશુ અવતારો રામ મળવાનો ગુરુ માર્ગ બતાવો, મટી જાય ઘોર અંધારો ગુરુજી મારા આવેલો મનખો સુધારો...
sadguru sahebe sahi karya lyrics

સદગુરૂ સાહેબે સહી કર્યા | Sadguru Sahebe Sahi Karya Lyrics

0
સદગુરૂ સાહેબે સહી કર્યા જેણે પ્રેમ જયોત પ્રકાશીરે , અખંડ જાપ આયો આતમરો કટી કાળકી ફાંસીરે , ગગન ગરજયા ને શ્રવણ સુણયા મેઘજ બારે માશીરે, ચમક દામીની ચમકન લાગી ચમક દામીની...
kathan chot che kal ni lyrics

કઠણ ચોટ છે કાળની | Kathan Chot Che Kal Ni Lirics

0
કઠણ ચોટ છે કાળની રે, મરણ મોટેરો માલ, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજિયા, છોડી હાલ્યા સંસાર હેતે હરિનો રસ પીજીએ, કોના છોરું ને કોનાં વાછરું રે, ને કોનાં મા ને બાપ અંતકાળે જાવું જીવને એકલા,...
aasha karu chhu aapni lyrics

આશા કરું છું આપની | Aasha Karu Chhu Apni Lyrics

0
આશા કરું છું આપની, અન્ય કોઈ ઇચ્છા નહી કળી કાળમાં, કૃપા વિના, મુક્તિ મળે નહીં, શરણે ગયા જે સેવકો, એને ઉગારતાં ષડ્ રિપુ જો સતાવે તો, એને પણ મારતાં બગદાણામાં બિરાજતાં બીજે મળે નહી, મેરુ સમ...

આ ચાલી ભરવાને પાણી | Hu To Aa Chali Bharvane Pani Lyrics

0
હું તો આ ચાલી ભરવાને પાણી , મને બોલાવે સદગુરૂ જ્ઞાની , છોડી પિયરીયું મારે જાવું સાસરીયે , તેમાં સરમ મને સાની , મને બોલાવે સદગુરૂ જ્ઞાની , હવે પીયુજી વિના ઘડીએ ના ચાલે , વીતી જાશે...

ખુશી દેજે જમાનાને | Khushi Deje Jamana Ne Lyrics

0
ખુશી દેજે જમાનાને,મને હરદમ રુદન દેજે અવરને આપજે ગુલશન, મને વેરાન વન દેજે , સદાયે દુઃખમાં મલકે, મને એવા સ્વજન દેજે ખિઝાંમાં પણ ન કરમાયે, મને એવા સુમન દેજે , જમાનાના બધા પુણ્યો, જમાનાને મુબારક...
error: Content is protected !!