મન નો મોરલીયો | Mann No Moraliyo Lyrics

0
મન નો મોરલીયો રટે તારું નામ , એક વાર આવી પૂરો હૈયા કેરી હામ , મારી ઝુપડીએ આવો મારા રામ , મારી ઝુપડીએ આવો મારા રામ , સુરજ ઉગેને મારી ઉગતી રે આશા , સંધ્યા ટાણે...

રામને કેમ રીઝવશો રે જીવડા | Ramne Kem Rijavsho Jivda Lyrics

0
રામને કેમ રીઝવશો રે જીવડા જોને વાત વિચારી , જોને વાત વિચારી તારી કરણી લેને સંભારી , શું ખાધું શું પહેર્યું શું ઓઢયું કેટલી પરણ્યા નારી , એ પ્રભુજી નથી પુછવાના શ્રીમંત છો કે...

કરમની વાત નહિ જાણી | Karamni Vat Nahi Jani Lyrics

0
કરમની વાત નહિ જાણી એવી વાણી વૃથા શું વખાણી , બણાસુરના હજાર હાથે વાગે વાજિંત્રોમાં વાણી તોય અકર્મીની ઊંઘ ઉડે નહિ કોને કહેવી આ કહાણી , કર્મ કરે એવું કોઈ કરે નહિ કર્મની ગતિ...

રામને રાજતિલક | Ram Ne Rajtilak Lyrics

0
રામને રાજતિલકના રે જેદી ગાજે નાદ ગગનમાં ગાજે નાદ ગગનમાં દાસી મંથરા મૂંજાણી એના મનમાં , માતા સરસ્વતી એની સરનાયે બેઠા તર્કટ જાગ્યા તનમાં ઘરફોડીએ ઘાણ જ કાઢ્યો લાય લગાડી લીલા વનમાં , કૈકયી તારા...

રામ ભજતું રામ ભજીલે | Ram Bhaj Tu Ram Bhaji Le Lyrics

0
રામ ભજતું રામ ભજીલે પ્રભુને ભજીલે પ્રાણીયા, પ્રભુ ભજીયા એ પાર પડીયા ચૌદ લોકે જાણીયા, એ લોભીયાએ માયા ભેગી કીધી , દાટ્ટી બેઠો ભોણીયા, મરણ વેળાએ કામના આવી , અવગતે … આણીયા , રામ ભજતું...

રામ પિતાની આંખે આંસુડા | Ram Pitani Ankhe Ansuda Lyrics

0
રામ પિતાની આંખે આંસુડા છલકાણા , આંસુડા છલકાણા એના કાળજડા ધવાણા , જે દિન ચાલ્યા ઘોડે ચડીને ધનુષ્ય કાંધે ધરી , સરોવર કાંઠે અવાજ સાંભળી તુરંત કીધી તૈયારી , બાણ માર્યું જ્યાં મૃગલો જાણી ,...
jena mukhma ramnu nam nathi

જેના મુખમાં રામનું નામ નથી | Jena Mukhma Ramnu Nam Nathi Lyrics

0
જેના મુખમાં રામનું નામ નથી એવા દુરીજનનું અહી કામ નથી , જેને હરી કીર્તન માં પ્રેમ નથી એને શ્રી હરી કેરી રહેમ નથી , જેને સંત સેવા માં તાન નથી એને આ જગમાં અહી માન નથી...

વનમાં વિયોગી બની | Vanma Viyogi Bani Raghuveer Lyrics

0
 વનમાં વિયોગી બની રે રઘુવીર રામ રુદન કરે રામરૂદન કરે એની આંખે આંસુડાં ઝરે … ઝાડને પૂછે પહાડને પૂછે પશુ પંખીને પૂછતાં ફરે ઘડીયે ઘડીયે નાખે નિસાસા અને લક્ષ્મણ હાથ ધરે … કોઈ બતાવો સીતાજીને...
રામને રાજ તિલકના રે | Ram Ne Raj tilak Na re Lyrics

રામને રાજ તિલકના રે | Ram Ne Rajtilak Nare Lyrics | Bhajan Lyrics

0
  રામને રાજતિલકના રે જેદી ગાજે નાદ ગગનમાં ગાજે નાદ ગગનમાં દાસી મંથરા મૂંઝાણી એના મનમાં .. માતા સરસ્વતી એની રસનાયે બેઠા તર્કટ જાગ્યા તનમાં ઘરફોડીએ ઘાણ જ કાઢ્યો લાય લગાડી લીલા વનમાં … કૈકયી...

વાંક નથી કાંઈ અમારો | Vank Nathi Kai Amaro Lyrics

0
વાંક નથી કાંઈ અમારો , લક્ષ્મણ વાંક નથી અમારો , દોષ નથી રે અમારો , લક્ષ્મણ દોષ નથી કાંઈ અમારો , સતી સીતાજી રથમાં બેઠા લક્ષ્મણ હાંકન હારો , ઋષિ મુનિનો આશ્રમ આવ્યો આવ્યો છે...
error: Content is protected !!