જય કાના કાળા | Jay Kana Kala Aarti Lyrics

0
જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મોરલી વાળા (૨), ગોપીના પ્યારા , કામણગારા કાન કામણ કઈ કીધા , પ્રભુ કામણ કઈ કીધા , માખણ ચોરી મોહન , ચિત ચોરી લીધા , નંદ યશોદા ઘેર...

હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી | Hanuman Chalisa In Gujarati

0
શ્રી હનુમાન ચાલીસા ॥ દોહા ॥  શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ , નિજ મન મુકુર સુધારી । બરનઉ રઘુબર બિમલ જશ, જો દાયક ફળ ચારી ॥ બુદ્ધિ હીન તનુ જાનિકે , સુમીરો પવન કુમાર । બળ બુદ્ધિ વિદ્યા દેઉ...

ઘમ ઘમે નગારા રે | Dham Dhame Nagara Re Lyrics |

0
ઘમ-ઘમે નગારા રે, હો જી રે માંડી ખોડલ ના ધામ માં આરતી ની શોભા અપાર, હો જી રે માંડી ખોડલ ના ધામ માં, ગોહિલવાડનુ રે રાજપરા ગામ છે , તાતણીયા તીરે માંનુ તીરથ ધામ...
Somnath Aarti Lyrics

સોમનાથ મહાદેવ આરતી | Somnath Mahadev Aarti Lyrics

0
સોમનાથ મહાદેવ ભોળિયા , કરું તમારી સેવ જટામાં વસે માત ગંગેવ , પતિત ને પાવન કરતી પાર્વતી ના પતિ , ટોડલે રમે ગણનો પતિ જાપ નિજ જપે જતી ને સતી , આરતી રોજ ઉતરતી હર...
error: Content is protected !!