યમુનાના પાણી ગ્યાતા રે કાનાને જોયા | Yamuna Na Pani Gyata Lyrics

0
હે યમુનાના પાણી ગ્યાતા રે કાનાને જોયા હે એની અમને લાગી માયા રે સુધબુધ ખોયા, પીળા રે પીતાંબર પહેર્યા અમારા મનડાને હર્યા અમારા કાળજ કોર્યા રે કાનાને જોયા યમુનાના પાણી ગ્યાતા રે કાનાને જોયા, ચાલ છે...

વનમાં રે મહાદેવનો છેલો | Vanma Re Mahadev No Chelo Lyrics

0
વનમાં રે મહાદેવજીને વનમાં રે પારવતી , વનમાં રે મહાદેવનો છેલો શંખલો વગાડે , શંખલાનો નાદરે જોવા જાઈ મહાદેવના મેળે હાલો રે પારવતી , વનમાં રે પાર્વતીજીના ઉતારા કરાવજો , વનમાં રે મહાદેવજીના ઉતારા કરાવજો...

નાગર નંદજીના લાલ | Nagar Nandji Na Lal Lyrics

0
નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ  રમંતાં  મારી નથડી  ખોવાણી, કાના'  જડી  હોયતો  આપ,કાના'  જડી  હોયતો  આપ, રાસ  રમંતાં  મારી નથડી  ખોવાણી , નાગર નંદજીના લાલ... નાની નાની નથડી ને માહી  જડેલા મોતી, નથડી કારણયે હું...

કાના મને દ્વારકા દેખાડ | Kana Mane Dwarika Dekhad Lyrics

0
હાલ કાના મને દ્વારકા દેખાડ કોડીલા કાન રે હે વાલા રહી ના શકું તમ વિના , હાલ કાના મને ગોમતીમાં નવરાઈ કોડીલા કાન રે હે વાલા રહી ના શકું તમ વિના…કાના મને દ્વારકા દેખાડ...

વા’લમ વધામણાં હો | Valam Vadhamana Ho Lyrics

0
વા'લમ વધામણાં હો આજે, સ્વામીને હર્ષે વધાવીએ આનંદ વધામણાં હો આજે, સ્વામીને હર્ષે વધાવીએ વનવનનાં ફૂલડાંના રંગ રંગના હારથી, ગંગા ને યમુનાની શત શત હો ધારથી, અનંતના પૂજનથી હો..સ્વામીને લાખ લાખ તારલાના ઝગમગતા હીરથી, લાખ લાખ ચાંદલાના...

ગોકુળ ના ગીરઘારી ઘરે આવો ને | Gokul Na Gidhari Ghere Aavo Ne Lyrics

0
સરસ્વતી શારદા અને સમરીએ અને ગુણપત લાગુ પાય ભોળા સંતોના ગુણ શબ્દો સાંભળી…મારી જીબલડી જશ ગાવે રે, મારા બાળા તે પણ ના બેલી રે, સિદ જવસો માયા ને હાર મેલી રે ગોકુળ ના ગીરઘારી...

મારું ખોટું કરતા પેલા વિચાર જો એકવાર | Maru Khotu Karta Pela Lyrics

0
મારું ખોટું કરતા પેલા વિચાર જો એકવાર , હું તો ભૂલી જઈશ વાલમરામ નઈ ભૂલે , કોઈ ને ના નડે એવા કામ હું કરું છું , વાલમરામ રાજ કરાવે રાજ હું કરું છું , ખોટી...

મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે | Mogal Avse re Lyrics

0
આવશે આવશે રે મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે. મોગલ ને કે જે, મોગલ ને કે જે હે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી...

હું ગાંડો નથી રે | Hu Kai Gando Nathi Re Lyrics

0
હું ગાંડો નથી રે, હું ઘેલો નથી રે... કોઈનો છેતર્યો છેતરાઉ એવો ભોળો નથી રે. હું ગાંડો નથી રે.. ચપટી ચોખ્ખા લઈને મંદિરીયે આવે , આઘા ઉભા રહી ફદીયા ફગાવે , એવા પીતળિયા હું કઈ લેતો...

વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા | Vitthal Vitthal Vitthala Dhun Lyrics

0
વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરી ઓમ વિઠ્ઠલા , કોણે કોણે દીઠેલા હરી ઓમ વિઠ્ઠલા , મથુરામાં આવેલા હરી ઓમ વિઠ્ઠલા , વાસુદેવે દીઠેલા હરી ઓમ વિઠ્ઠલા , ગોકુળમાં આવેલા હરી ઓમ વિઠ્ઠલા , નંદબાવાએ દીઠેલા હરી ઓમ...
error: Content is protected !!