મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે | Mogal Avse re Lyrics

0
આવશે આવશે રે મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે. મોગલ ને કે જે, મોગલ ને કે જે હે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી...
Bigdi Meri Bana de Lyrics

बिगड़ी मेरी बनादे ऐ शेरों वाली मैया – Bigdi Meri Bana de Lyrics

0
बिगड़ी मेरी बनादे ऐ शेरो वाली मैया अपना मुझे बनाले , ऐ मेहरो वाली मैया | दर्शन को मेरी अंखिया कबसे तरस रही है सावन के जैसी झर झर , अंखिया बरस रही है दर...
error: Content is protected !!