Tag: narayan nu nam lyrics

નારાયણ નું નામ જ લેતા | Narayan Nu Nam Leta Lyrics

0
નારાયણ નું નામ જ લેતા, વારે તેને ભજીયે રે, મનચા વાચા કર્મણા કરીને લક્ષ્મી વરને ભજીયે રે, કુળને તજીયે કુટુંબ તજીયે તજીયે માં ને બાપ રે, ભગિની ,સુત, દાસને તજીયે, જેમ તજે કસુકી સાપ રે, પ્રથમ...
error: Content is protected !!