Tag: pi levo hoi to ras lyrics

pi levo hoi to ras lyrics

પી લેવો હોઈ તો રસ | Pi Levo Hoi To Ras Lyrics | Ganga...

0
પી લેવો હોઈ તો રસ પી લેજો પાનબાઈ પિયાલો આવ્યો ભક્તો કાળનો , વખત વીતી ગયા પછી પસ્તાવો થાશે ને અચાનક ખાશે તમને કાળ રે , પી લેવો હોઈ તો રસ …. જાણવી રે હોઈ તો...
error: Content is protected !!