અબતો મેરા રામનામ || Ab To Mera Ramnam Lyrics || Bhajan Lyrics

0
328
અબતો મેરા રામનામ દૂસરા ન કોઈ
માતા છોડી પિતા છોડે ચોડે સગા ભાઈ.
સાધુ સંગ બૈઠબૈઠ લોકલાજ ખોઈ…અબતો

સંત દેખ દૌડ આઈ જગત દેખ રોઈ
પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર અમરબેલ બોઈ…અબતો

મારગમેં તારણ મીલે સંત રામ દોઈ
સંતપદે શીશરાખું રામ હદય હોઈ…અબતો

અંતમેસે તંત કાઢ્યો પીછે રહી સોઈ
રાણેમેલ્યા વિષકાપ્યાલા પીકેમસ્ત હોઈ..અબતો

અબતો બાત ફેલગઈ જાનેસબ કોઈ
દાસીમીરા લાલગિરધર હોની સો હોઈ…અબતો

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here