કરના ફકીરી || Karna Fakiri Lyrics || Bhajan Lyrics

0
160
કરના ફકીરી તબ કયા દિલગીરી,

કરના ફકીરી તબ કયા દિલગીરી,
સદા મગન મેં રહના જી,…કરના ફકીરી,

કોઈ દિન ગાડી કોઈ દિન બંગલા,
કોઈ દિન જંગલ બસના જી,…કરના ફકીરી,

કોઈ દિન હાથી ને કોઈ દિન ઘોડા,
કોઈ દિન પાવ પે ચલના જી,…કરના ફકીરી,

કોઈ દિન ખાજા કોઈ દિન લાડુ ,
કોઈ દિન  ફાકમફાકા  જી,…કરના ફકીરી,

કોઈ દિન ઢોલિયા કોઈ દિન તળાઈ,
કોઈ દિન ભોઈ પર લેટના જી,…કરના ફકીરી,

મીરા કહે પભુ ગિરધર ના ગુણ,
જો આન પડે સો સહના  જી,…કરના ફકીરી,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here