ચરણરજ મહિમા || Charanraj Mahima Lyrics || Bhajan Lyrics

0
299
ચરણરજ મહિમા મેં જાની
યેહી ચરણસે ગંગા પ્રગટા
ભગીરથ  કુલ તારી,…ચરણ.

યેહી ચરણસે વિપ્ર સુદામા
હરિ કંચનધામ દીની,..ચરણ.

યેહી ચરણસે અહલ્યાઉગારી
ગૌતમી કી પટરાણી,..ચરણ

મીરાંકે પ્રભુ ગિરિધર નાગર
યેહી ચરણમેં લિપટાની,..ચરણ.


-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here