જાગો બંસી વાલે || Jago Bansi Vale Lyrics || Bhajan Lyrics

0
297
જાગો બંસી વાલે લલના જાગો મોરે પ્યારે,

રજની બીતી ભોર ભયો હે,
ઘર  ઘર  ખુલે  કિવારે,
ગોપી દહીં મથત સુનિયત હે,
કંગના કે  ઝનકારે ,…જાગો  બંસી  વાલે,

ઉઠો લાલજી ભોર ભયો હે,
સુર  નર  તારે  દ્વારે,
ગોવાલબાલ સબકરત કોલાહલ,
 જય જય સબદ ઉચ્ચારે,,…જાગો બંસી વાલે,

માખન રોટી હાથમે લિની ,
ગઉ વન કે  રખવારે,
મીરાંકહે પ્રભુ ગિરિધર નાગુણ,
શરણ આયા કો તારે ,…જાગો બંસી વાલે,

-મીરાંબાઈ,LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here