તુમ બિન રહ્યો || Tum Bin Rahyo Lyrics || Bhajan Lyrics

0
215
તુમ  બિન  રહ્યો  ન  જાય,
પ્યારે દર્શન દીજ્યો આય,…તુમ બિન રહ્યો,

જળ બિન કમળ ચાંદ બિન રજની,
ઐસે તુમ દૈખ્યા બીમ સજની,
આકુળ  વ્યાકુળ  રૈન  દિન,
બિરહ  કલેજો  ખાય,…તુમ  બિન  રહ્યો,

દિવસ ભૂખ નીંદ નહિ રૈના,
મુખસે કહત ના આવે બૈના,
કહા કહું કછુ કહત ન આવે,
મિલકર તપત બુજાય,…તુમ  બિન  રહ્યો,

ક્યુ તરસાવો અંતરયામી,
આન મિલો કિરપા કર સ્વમી,
મીરા દાસી જનમ જનમ કી,
પડી  તુમ્હારે  પાય ,…તુમ  બિન  રહ્યો,

-મીરાંબાઈ,


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here