દવ તો લાગેલ || Dav To Lagel Lyrics || Bhajan Lyrics

0
205
દવ તો લાગેલ ડુંગર મેં,
કહોને ઓધાજી હવે કેમ કરીયે,
કેમ તે કરીયે અમે કેમ તે કરીયે,

હાલવા જઇયે તો વ્હાલા હાલી ન શકીયે,
બેસી રહીયે તો અમે બળી મરીયે રે,…કહોને,

આરે  વરતીએ નથી ઠેકાણું રે વ્હાલા,
પર વરતી ની પાંખે અમે ફરીયે  રે,,…કહોને,

સંસારસાગર મહાજળ ભરિયા વ્હાલા,
બાંહેડી ઝાલો ની કર બુડી મરીયે રે,,…કહોને,

બાઈમીરા કહે પ્રભુ ગિરધર ના ગુણ,
ગુરુજી  તારો  તો અમે  તરીયે  રે,,…કહોને,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here