દોનો ઠાડે કદમકી || Dono Thade Kadamki Lyrics || Bhajan Lyrics

0
310
દોનો  ઠાડે  કદમકી  છૈયા,
ગોરા  વરણ  હૈ જેઠ  હમારા,
શ્યામ વરણ મોરા  સૈયા રે….દોનો,

ગૌર  કે શિર જર કસબી ચીરા,
શ્યામશિર  મુકુટ  ધરૈયા  રે….દોનો,

ગૌર  કે નાવ બલિભદ્ર  ભૈયા.
શ્યામ  કે  નાવ  કનૈયા  રે…..દોનો,

મીરા કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર.
દોનો  મેરે  શીશ  નમૈંયા…..દોનો,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here