નાખેલ પ્રેમની દોરી || Nakhel Prem Ni Dori Lyrics || Bhajan Lyrics

0
311
નાખેલ  પ્રેમની  દોરી,…
ગળામાં અમને  નાખેલ  પ્રેમની  દોરી,

આણી કોરે ગંગા વાલા પેલી કોર યમુના,
વચમાં કાનુડો નાખે ફેરી રે,….ગળામાં અમને,

વૃંદા રે  વનમાં વાલે ઘેનુ ચરાવી,
વાંસળી વગાડે ઘેરી ઘેરી રે,….ગળામાં અમને,

જળ રે જમનાના અમે પાણીડાં ગ્યા તા,
ભરી ગાગર નાખી  ઢોળી રે,….ગળામાં અમને,

વૃંદા રે વનમાં વાલે રાસ રચ્યો રે,
કાં  કાળો  ને રાધા ગોરી  રે,….ગળામાં અમને,

બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર ના ગુણ,
ચરણો ની દાસી પિયા તોરી રે,….ગળામાં અમને,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here