પાયોજી મેને રામ || Payoji mene Ram Lycis || Bhajan Lyrics

0
245
પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો,

વસ્તુ અમુલખ દી મેરે સદગુરુ,
ક્રિપા  કર  અપનાયો,…પાયોજી મેને,

જનમ જનમ કી પૂજી પાઇ,
જગમેં સભી ખોવાયો ,…પાયોજી મેને,

ખરચે ન ખૂટે ચોર ન લૂંટે,
દિન દિન બઢત સવાયો,…પાયોજી મેને,

સતકી નાવ ખેવટિયા સદગુરુ,
ભવ  સાગર તર  આયો,…પાયોજી મેને,

મીરાંકે પ્રભુ ગિરધર નાગુણ,
હરખ હરખ જશ  ગાયો,…પાયોજી મેને,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here