પ્રભુજી મન માંને || Prabhuji Man Mane Lyrics || Bhajan Lyrics

0
141
પ્રભુજી  મન  માંને  જબ  તાર,

નદીયાં ગહરી નાવ પુરાની,
અબ કૈસે ઉતરું પાર ,….પ્રભુજી  મન  માંને,

વેદ પુરાણ સબકુસ દેખે,
અંત ના  લાગે  પાર ,….પ્રભુજી  મન  માંને,

મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગુણ,
નામ  નિરંતર  સાર ,….પ્રભુજી  મન  માંને,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here