પ્રેમની પ્રેમની || Premni Premni Lyrics || Bhajan Lyrics

0
209
પ્રેમની  પ્રેમની  પ્રેમની  રે,
મને  લાગી કટારી પ્રેમની  રે,….

જળ જમનાં ના ભરવા ને ગ્યાતા,
હતી ગાગર માથે હેમની રે,…મને  લાગી,

કાચે તે તાંતણે હરિ જી એ બાંધી,
જેમ  ખેંચે  તેમ તેમની  રે,…મને  લાગી,રે,

બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નગર,
શ્યામળી સુરત શુભ એમની રે,…મને  લાગી,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here