ફાગુન કે દિન ચાર || Fagun Ke Din Char Lyrics || Bhajan Lyrics

0
172
ફાગુન કે દિન ચાર હોલી ખેલ મનવા રે,

બિન કરતાલ પખવાજ બાજે,
અનહદ કી જણકાર રે,….ફાગુન કે દિન ચાર,

બિન સુર રાગ છતિસુ ગાવૈ,
રોમ  રોમ  રણકાર રે,….ફાગુન કે દિન ચાર,

શીલ સંતોષ કી કેસર ઘોળી,
પ્રેમ પ્રીત પિચકારી રે,….ફાગુન કે દિન ચાર,

ઊડત ગુલાલ લાલ ભયો અંબર,
બરસત રંગ અપાર રે,….ફાગુન કે દિન ચાર,

ઘટકે સબ પટ ખોલ દીયા હૈ,
લોક લાજ સબ ડાર રે,….ફાગુન કે દિન ચાર,

મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગુણ,
ચરણ કમલ બલિહાર રે,….ફાગુન કે દિન ચાર,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here