બરસે બદરિયા || Barse Badriya Lyrics || Bhajan Lyrics

0
1906
બરસે બદરિયા સાવન કી,
સાવન કી મન ભાવન કી,..બરસે બદરિયા,

સાવન મેં ઉમગ્યો મેરો મનવા,
ભનક સુણી હરિ આવન કી,..બરસે બદરિયા,

ઉમડ ઘુમડ સૌ દિશાસે આયો,
દામીન દમકે ઝર લાવન કી,..બરસે બદરિયા,

નાની નાની બુંદન મેહા બરસે,
શીતલ પવન સોહાવન  કી,..બરસે બદરિયા,

મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
આનંદ મંગલ ગાવન  કી,..બરસે બદરિયા,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here