બસો મોરે નૈનન મેં || Baso More Nainan Mai Lyrics || Bhajan Lyrics

0
187
બસો મોરે નૈનન મેં નંદલાલ,

મોહની મુરત સાંવરી સુરત,
નૈના   બંને  બિસાલ,…….બસો મોરે નૈનન મેં,

અધર સુધારસ  મુરલી રાજત,
ઉર  વૈજંતી  માલા ,…….બસો મોરે નૈનન મેં,

છુંદર ઘંટટિકા કટિ તટ શોભિત,
નૂપુર  શબદ રસાલ,…….બસો મોરે નૈનન મેં,

મીરા પ્રભુ સંતન સુખ દાયી,
ભક્ત વત્સલ ગોપાલ,…..બસો મોરે નૈનન મેં,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here