ભ્રાંતું પડીને કડવા || Bhratu Padine Kadva Lyrics || Bhajan Lyrics

0
1072
ભ્રાંતું પડીને કડવા વેણથી  રે હાં,
એ જી ભૂલ્યો દેવાયત ભાન રે હાં,..ભ્રાંતું પડીને,

દુભ્યા દેવલદે ના દિલડાં  રે હાં,
એજી ધરતીને ખોળે લીધાં સ્થાન રે હાં,..ભ્રાંતું પડીને,

વાવડ કાજે રે વગડા રે ખુંદીયા રે હાં,
એ જી જોયા જોયા ભોંયરા ભેંકાર રે હાં,..ભ્રાંતું પડીને,

તીરથ ને ધામો બધાં ઢૂંઢિયા રે  હાં,
એ જી જોયા મઢ, મંદિર દેવળ દ્વાર રે હાં,..ભ્રાંતું પડીને,

ધીંગા જોગીના  ધુણા દેખિયા રે હાં,
એજી દેવાયત બોલે હું રખડ્યો રાનેરાન રે હાં,..ભ્રાંતું પડીને,

બહેનો બતાવો  કરી મહેરને  રે હાં,
એ  જી   નરોહર  ગઢના રે રે હાં,..ભ્રાંતું પડીને,

-દેવાયત પંડિત,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here