મત જા મત જા || Mat Ja Mat Ja Lyrics || Bhajan Lyrics

0
237
મત જા મત જા મત જા જોગી,
ઓ જોગી પાવ પાડું મેં તેરી,….મત જા જોગી,

પ્રેમ ભક્તિ કો પંથ હી ન્યારો,
હમ કો  જ્ઞાન  બતા  જા,
ચંદન કી મેં ચિતા રચાઉં,
અપને  હાથ  જલા જા,…. મત જા જોગી,

જલ જલ ભયી ભસ્મ કી ઢેરી,
અપને અંગ  લગાજા,
મીરા કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
જ્યોત મૈં જ્યોત મિલાજા,… મત જા જોગી,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here