મળ્યો જટાધારી જોગેશ્વર || Malyo Jatadhari Jogeswar Lyrics || Bhajan Lyrics

0
1598
મળ્યો જટાધારી જોગેશ્વર,
મળ્યો   રે,…..જટાધારી બાવો,

હાથ માં ઝારી, હું તો બાળકુંવારી વાલા,
દેવળ  પૂજવા ચાલી,….મળ્યો રે જટાધારી,

સાડી ફાડી મેં  કફની કીધી વાલા,
અંગ પર ભભૂત લગાડી,….મળ્યો રે જટાધારી,

આસન વાળી બાવો મઢીમાં બેઠો વાલા,
ઘેર ઘેર અલખ લગાડી ,….મળ્યો રે જટાધારી,

મીરા કેપ્રભુ ગિરધર ગિરધરના ગુણ વાળા,
પ્રેમની કટારી મુને મારી,….મળ્યો રે જટાધારી,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here