માઇ મૈને ગોવિંદ || Mai Maine Govind Lyrics || Bhajan Lyrics

0
272
માઇ મૈને ગોવિંદ લીન્હો મોલ,

કોઈ કહે હલકા કોઈ કહે ભારે,
લિયા  તરાજુ   તોલ,
કોઈ કહે સસ્તા કોઈ કહે મહેંગા,
કોઈ   કહે  અનમોલ ,….માઇ મૈને,

સુર નર મુનિ જાકો પાર ન પાવે,
ઢાંક  દિયા પ્રેમ  પટોલ,
વૃંદાવન  કી કુંજ ગલી મેં,
લીન્હો  બજાકે  ઢોલ ,….માઇ મૈને,

ઝહર પિયાલા  રાણાજી ભેજયા,
પિયા મેં  અમૃત  ઘોલ.
મિરા કહે પ્રભુ દર્શન દીજ્યો,
પૂરવ જનમ કા કોલ  ,….માઇ મૈને,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here