માતમ મોટો રે || Matam Moto Re Lyrics || Bhajan Lyrics

0
510
માતમ મોટો રે ધરમ નિરજાનો રે,
એ જી એવા પંથના મહિમાય રે, (2)
સવરા મંડપમાં રે સતના પારખાં રે,
એજી..ત્યાં તો જતી ને સતી પરખાય,…માતમ મોટો,

ત્રિગુણમાંથી સતોગુણ સેવતા રે,
એ જી..એ તો સિદ્ધિના તાજુડે તોળાય રે, (2)
સાંધણ ધારણ રે સરખી આવે છાબડે,
એજી ,..ત્યારે સાચાં સંતો દરશાય,…માતમ મોટો,

અવધોળ મનડું બાંધ્યું જેણે ખિલડે રે,
એ જી…જેને કે દ્વેષ નહિ જરાય રે, (2)
કામ, ક્રોધ  કે  લોભની  લાલચું  રે,
એજી…એ તો ગતના  ગોઠી રે ગણાય,…માતમ મોટો,

કડવા કે મીઠાં રે અનુભવ જેણે વેઠિયા રે,
એ જી…એના સદગુણ દેવાયત ગાય,,…માતમ મોટો,

-દેવાયત પંડિત,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here