મુજ અબળાને || Muj Ablane Lyrics || Bhajan Lyrics

0
432
મુજ અબળાને મોટી મિરાત બાઈ,
શામળો ઘરેણું મારુ ચાસું રે,

વાળી ઘડાવું વિઠ્ઠલવર કેરી,
હાર  હરિનો  મારે  હૈયે  રે,

ચિત્ત માળા ચતુર્ભુજ ચૂડલો,
શીદ સોની ઘેર જઈ એ રે,

ઝાંઝરીયા જગ જીવન  કેરા,
કૃષ્ણજી  કંડલા ને  રાંબી  રે,

વિછુવા ઘૂઘરા રામ નારાયણ ના,
અણવટ   અંતર જામી  રે,

પેટી ઘડાવું પુરુષોત્તમ કેરી,
ત્રિકમ  નામ નું તાળું  રે,

કૂંચી કરાવું કરુણાનંદ કેરી,
તેમાં ઘરેણું મારુ ઘાલું રે,

સાસર વાસો સજીને બેઠી,
હવે નથી  કઈ કાચું  રે,

બાઈમીરા કે ગિરધર નાગુણ,
હરિ ને ચરણે જાશું રે,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here