મેં તો છાંડી || Me To Chhandi Lyrics || Bhajan Lyrics

0
222
મેં તો  છાંડી કુળ કેરી લાજ,
રંગીલો રાણો કાઈ  કરશે મહારાજ,..મેં તો છાંડી,

પાવમેં બાંધુંગી મૈં ઘુઘરા હથમેં લૂંગી સિતાર,
હરીકે ચરનુ અંગે નાચતી રે કાઈ રીઝેગો કિરતાર,…મેં તો છાંડી,

ઝેર કો પ્યાલો રાણાજી ભેજયો ધરિયો મીરાંબાઈ હાથ,
કરી ચરણામૃત  પીગઈ રે  શ્રીં  ઠાકુર કો પરસાદ ,..મેં તો છાંડી,

રાણાજીયે રીસ કરી ભેજ્યો ઝેરી નાગ અસાર.
પકડ ગલે બીચ ડાલિયો કાઈ હો ગયો ચંદન હાર ,..મેં તો છાંડી,

મીરાંકે ગિરધારી મિલિયા જનમ જનમ ભરથાર,
મેં તો દાસી જનમ જનમ કી કૃશ્ણ કંથ સરદાર ,..મેં તો છાંડી,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here