મેરે હદયે બેસોજી || Mere Hridaye Besoji Lyrics || Bhajan Lyrics

0
317
મેરે હદયે બેસોજી દીનાનાથ,
મૈ અબ ના બિસારુંગી,…(2)
મીરા ઉતરી મહલસે રે.
છાપે  તિલક  લગાય
પાયન બાંધે ઘૂંઘરું રે.
હાથમે  લિયે  હૈ સિતાર…મૈ અબ

સાસ નંદનીયા યો ઉઠ બોલી
દેવન  શીશ  નામય,
મીરા  કહી માથા વહી નવાંઉ
જહાં  પાઉ  દીનાનાથ…મૈ અબ

રાણા પ્યાલા ભેજીયા રે.
દીજો  મીરા  હાથ રે.
મીરા પ્યાલા પીગઈ રે.
તુમ  જનો  વ્રજ નાથ….મૈ અબ

રાણા ખાંડા સધિયા  રે.
દુ  મીરા  કો  માર.
તેરી મારી મરે ન મીરા.
રાખણહાર  કિરતાર,…મૈ અબ

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here