મેહુલો ગાજે ને || Mehulo Gaje Ne Lyrics || Bhajan Lyrics

0
449

મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે,
રૂમ ઝૂમ વાગે પાયે ઘૂઘરડી રે,
તાલ પખાજ વગાડે રે ગોપી,
વહાલો વગાડે વેણુ વાંસલડી રે,

પહેરણ ચીર, ચરણા ને ચોળી,
ઓઢણ આછી લોબરડી રે,
દાદુર, મોર, બપૈયા, બોલે,
મધુરિ શી બોલે કોયલડી રે,

ધન્ય બંસીવટ ધન્ય જમુના તટ,
ધન્ય વૃંદાવન માં અવતાર રે,
ધન્ય નરસૈયાની જીભલડી ને,
જેણે ગાયો રાગ મલ્હાર રે,

=નરસિંહ મહેતા,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here