રાણાજી તે ઝહર દિયો || Ranaji Te Zahar Diyo Lyrics || Bhajan Lyrics

0
258
રાણાજી તે ઝહર દિયો મૈં જાની
જબ લગ કંચન કસીયે નાહી
હોત  ના  બારા પાની,…
લોકલાજ કુળ કાન જગતકી,
બહાઈ દીની જૈસે પાની…રાણાજી

અપને ઘરકા પરદા કરલે
મૈં  અબલા  બૌરાની,
તસકર તીર લગ્યો મેરે હિવરે
ગરક ગયો  સન કાની…..રાણાજી

મીરા પ્રભુકે આગે નાચી
ચરણ કમલ  લપટાની,
તે ઝહર દિયો મૈં જાની….રાણાજી,


-મીરાંબાઈ,
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here