રાણાજી તૈ ઝહર || Ranaji Te Zahar Lyrics || Bhajan Lyrics

0
279
રાણાજી તૈ ઝહર દિયો મૈં જાની,

જબલગ કંચન કચીયે નાહી,
હોત  ના  બારા પાની,
લોકલાજ કુળ કારન જગતકી,
બાહય દીની જૈસે પાની ,…રાણાજી,

અપને ઘરકા પરદા કરલે,
મૈં  અબલા  બૈરાની,
તરકસ તીર લગ્યો મેરે હિયરે,
ગરક ગયો  સનકાની,….રાણાજી,

મીરા પ્રભુ કે આગે નાચી,
ચરણ કમલ લપટાની,….રાણાજી,

-મીરાંબાઈ,


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here