રામ નામ રસ || Ram Nam Ras Lyrics || Bhajan Lyrics

0
238
રામ નામ રસ પીજૈ,
મનવા રામ નામ રસ પીજૈ,

તજ કુસંગ સતસંગ બૈઠ નિત,
હરિ ચર્ચા સુણી લીજૈ, …મનવા,

કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહકુ,
બહા ચિત્ત સે દીજૈ , …મનવા,

મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગુણ,
તાહીકે રંગમેં ભીંજે , …મનવા,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here