રામ રમકડું || Ram Ramkadu Lyrics || Bhajan Lyrics

0
624
રામ રમકડું જડિયું રે,
મને રામ રમકડું જડિયું,

રુમઝુમ કરતુ મારે મંદિરે  પધાર્યું,
નહિ કોઈના હાથે ઘડીયું રે,
મને રામ રમકડું જડિયું,

મોટા મુનિવર મથી મથી થાક્યા,
કોઈ વીરલાને હાથે ચડિયુ રે,
મને રામ રમકડું જડિયું,

સૂના શિખરના ઘાટ ઉપરથી,
અગમ અગોચર નામ પાડિયું રે,
મને રામ રમકડું જડિયું,

બાઈમીરા કહેપ્રભુ ગિરધર નાગર,
મનમારુ શ્યામળિયા સંગ જડિયું રે,
મને રામ રમકડું જડિયું,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here