શ્યામ સુંદર પર વાર || Shyam Sundar Par Var Lyrics || Bhajan Lyrics

0
373
શ્યામ સુંદર પર વાર,
જીવડો મૈં વાર ડારુંગી હાં,

તેરે કારણ જોગ ધારણા,
લોક લાજ  કુળ  ડાર,
તુમ દેખ્યાં બિન કલ ના પડત હૈ,
નૈન ચલત દોઉ બાર,…શ્યામ સુંદર,

ક્યાં કરું કીત જાઉં મોરી સજની,
કઠિન  બિરહ કી  ધાર,
મીરા કહે પ્રભુ કબ મિલોગે,
તુમ ચરણા આધાર ,…શ્યામ સુંદર,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here