સુણ લેજો બિનતી || Sun Lejo Binti Lyrics || Bhajan Lyrics

0
268
સુણ લેજો બિનતી મોરી મૈં શરણ ગ્રહી પ્રભુ તોરી,

તુમ તો પતિત અનેક ઉદ્ધારે ભાવ સાગર સે તારે
મૈં સબકા તો નામ ન જાણું કોઈ કોઈ નામ ઉચારે,

અંબરીષ સુદામા નામાં તુમ પહુંચાયે ધામા
ધ્રુવપાંચ  વર્ષ કે બાલક તુમ દર્શન દીયે,

ધના ભગત કે ખેત જમાયા કબીર કે બૈલ ચરાયા
શબરી કે જૂઠ ફલ ખાયે તુમ કાજ કિયે મન ભયે,

સદના ઓર સેના નાઈ કો તુમ કીન્હા અપનાઈ
કરમાં કી ખીચડી ખાઈ તુમ ગણિકા પાર લગાઈ,

મીરાંકે પ્રભુ તુમરે  રંગ રાતી યા જાનત દુનિયાઈ
સુન લેજો બિનતી મારી મૈં શરણ ગ્રહી પ્રભુ તોરી,

-મીરાબાઈ,LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here