સ્વામી સબ સંસાર કે || Swami Sab Sansar Ke Lyrics || Bhajan Lyrics

0
339
સ્વામી સબ  સંસાર કે  સાંચે શ્રી ભગવાન,

સ્થાવર જંગમ પાવક પાણી ધરતી બીજ સમાન,
સબમેં મહિમા તારી દેખી  કુદરત કે  કરબાન.

વિપ્ર સુદામા કો દરિદ્ર ખોયો બાલે કી પહેસાન,
દો મુઠી તાંદુલ  કી ચાબી દિન્હો   દ્રવ્ય મહાન,

ભારત મેં અર્જુન કે આગે આપ ભયા રથવાન,
અર્જુન કુળકા લોગ નીહાર્યા છૂટગયા તીરકમાન,

નાકો મારે નાકોઈ મરતો તેરો યે અગ્ન્યાન,
ચેતન જીવતો અજર અમર હૈયે ગીતાકા જ્ઞાન,

મેરે પર પ્રભુ ક્રિપા કીજો બાંદી આપણી જાન,
મીરાંકે પ્રભુ ગિરધર નાગર ચરણ કમળ મેં ધ્યાન,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here